Un homenatge poètic al “Risorio de Santorini”, el múscul que ens fa somriure.